Streckmetall

Streckmetall – szalunek tracony, służący do wykonywania przerw roboczych w betonowaniu dużych powierzchni.